O Vaše deti sa radi postaráme

Detská lekárka

Dr. Janka Wrede MUDr., FRACP, MRCPCH

Dr. Janka Wrede MUDr., FRACP, MRCPCH

Všeobecná lekárka pre deti a dorast, lekárka so špecializáciou na verejné zdravie detí

MUDr. Janka Wrede je všeobecná lekárka pre deti a dorast a pediatrička so špecializáciou na verejné zdravie detí s viac ako 15 ročnou praxou v pediatrii.

Všeobecné lekárstvo vyštudovala na Jesseniovej Lekárskej Fakulte v Martine, Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializačné štúdium absolvovala pod vedením uznávaných pediatrických odborníkov vo Veľkej Británii a v Austrálii.

Ako detská lekárka má skúsenosti s prácou vo vysoko špecializovaných centrách, v transportnej službe pre deti a novorodencov, ako aj s prácou v malých nemocniciach a detských ambulanciách. Absolvovala špecifickú odbornú prípravu na zvládanie porúch spánku u detí a je plne kvalifikovaná na vykonávanie diagnostických hodnotení psychomotorického vývoja v ranom detstve, porúch autistického spektra, a taktiež špecifických porúch učenia a správania.

MUDr. Janka Wrede je zapálená pre budovanie zdravého životného štýlu, sebavedomia a odolnosti detí a mladých ľudí. Zároveň chce mladým rodinám pomáhať porozumieť tomu najdôležitejšiemu – jedinečnosti svojich detí.

Zdravotná sestra

Mgr. Viera Sujová

Mgr. Viera Sujová

Zdravotná sestra

VZDELANIE
Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava
Diplom o špecializácii – Ošetrovateľská starostlivosť v komunite / 2010
Ošetrovateľstvo / 2004 – 2009
Stredná zdravotnícka škola Zvolen / 1987-1991

ZAMESTNANIE
Sestra TRIPED.s.ro. MUDr. Pivolusková Detva – 01/2019 – 03/2019
Sestra, VLPDD MUDr. Arnoldová Detva – 01/2015 – 12/2018
Sestra na očnej ambulancii, Poliklinika Novamed B. Bystrica 10/2010-12/2014
Sestra v DD a DSS Hriňová 1995-09/2010
Sestra na ARO Nemocnica Zvolen / 1991-1992

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: