Ambulancie Banskobystrického samosprávneho kraja

Oddelenie zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v súčasnosti pracuje na Koncepcií rozvoja a podpory zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2025.

Jedným z prioritných cieľov pripravovanej koncepcie je podpora vzniku nových ambulancií v okresoch, v ktorých lekári najviac chýbajú. Nástrojom na realizáciu prioritného cieľa bude pomoc kraja pri udržaní, alebo založení novej ambulancie v okresoch, kde chýba poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti je v niektorých okresoch tento stav akútny. Úrad BBSK sa preto rozhodol spustiť pilotný projekt vlastnej ambulancie, ktorý by sa mohol stať vzorom aj pre iné okresy. Na tento účel využije existujúce kapacity prostredníctvom Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RA BBSK), ktorá rozšíri svoju činnosť o rozvoj zdravotníctva.

Personálne sa tejto aktivite naďalej bude venovať Oddelenie zdravotníctva pod Odborom sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK.

Vznik a spustenie pilotnej ambulancie je financované zo zdrojov RA BBSK vytvorených podnikateľskou činnosťou sociálneho podniku.

Najdôležitejším elementom pri zakladaní ambulancie je ochota lekárov a zdravotných sestier pracovať v regiónoch Slovenska.

Ak ste lekárom a potrebujete pomoc pri rozbehu svojej ambulancie v okrese, kde starostlivosť chýba, informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Našim cieľom nie je vytváranie zisku, ale zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov kraja.

Pilotným projektom je Detská ambulancia BBSK v Detve.

Ste lekár a chcete sa do projektu zapojiť?

Ak ste lekárom a potrebujete pomoc pri rozbehu svojej ambulancie v okrese, kde starostlivosť chýba, informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Prevádzkovateľ:

Detská ambulancia BBSK (pobočka Detva)

MUDr. Janka Wrede
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

Nájdete nás na prízemí vedľa lekárne

 

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

+421 45 3700 230