Nábor lekárov BBSK

Skončili ste medicínu? Pridajte sa k rezidentom s podporou BBSK

 

Ste absolventom medicíny a chceli by ste byť lekárom pre deti a dorast? Zapojte sa do rezidentského programu ministerstva zdravotníctva pre pediatrov v Banskobystrickom samosprávnom kraji.
BBSK vám k platu rezidenta pridá mesačne 1000 eur.

Po skončení rezidentského štúdia vás zamestnáme vo vopred dohodnutej krajskej ambulancii s kompletným vybavením a zdravotnou sestrou.

Nahláste svoj predbežný záujem alebo požiadajte o doplňujúce informácie tu:

Kontakt
Ing. Oľga Trubenová, MPH, MBA
Vedúca oddelenia podpory ambulancií
tel.: +421 948 305 463
e-mail: olga.trubenova@dobrykraj.sk

Podpora rezidentského programu zo strany BBSK bude spustené po jeho schválení NR SR pravdepodobne
od 1. októbra 2023. Záujem máme o všeobecných lekárov v špecializačnom odbore pediatria.

Rezidentský program bude možné vykonať v nemocniciach: DFNsP Banská Bystrica, Nemocnica Agel Zvolen, Všeobecná nemocnica Lučenec.

Po získaní atestácie ponúkame zamestnanie v našich ambulanciách v predom dohodnutých okresoch.

NÁBOR LEKÁROV

Jednou z priorít Banskobystrického samosprávneho kraja je podpora vzniku nových ambulancií v okresoch,
v ktorých lekári najviac chýbajú.

Pomoc kraja pri udržaní, alebo založení novej ambulancie v okresoch,
kde chýba poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kontakt
Ing. Oľga Trubenová, MPH, MBA
Vedúca oddelenia podpory ambulancií
tel.: +421 948 305 463
e-mail: olga.trubenova@dobrykraj.sk

ČO PONÚKAME

 • Nadštandardné finančné ohodnotenie v závislosti od praxe – od 3200 eur/mesiac
 • Pracovná zmluva na dobu neurčitú
 • Nulové vstupné náklady
 • Moderné zariadenie ambulancie s diagnostickou technikou
 • Vybavenie všetkých potrebných administratívnych úkonov
 • Možnosť ubytovania alebo príspevok na bývanie, služobné motorové vozidlo na pracovné cesty, mobilný telefón
 • Zamestnanecké výhody a benefity (garantovaný príspevok na III. pilier doplnkového dôchodkové sporenia, pracovné voľno s náhradou mzdy nad rámec Zákonníka práce, tzv. sick day v rozsahu 3 dní, príspevok zamestnávateľa na rekreáciu)
 • Dôraz na zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie, podpora vzdelávania zamestnancov, úhrada ďalšieho vzdelávania

KOHO HĽADÁME

 • Lekár s atestáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pre dospelých (preferované)
 • Lekár s atestáciou v špecializačnom odbore pediatria/dorastové lekárstvo (preferované)
 • Má inú atestáciu
 • Je zamestnaný v zdravotníckom zariadení, resp. prevádzkuje vlastnú ambulanciu, pričom nie je spokojný so životnými alebo pracovnými podmienkami a hľadá príležitosť
 • Atestáciu získal len nedávno, prekážky na trhu (finančné, technické) mu neumožňujú otvoriť si vlastnú ambulanciu
 • Pracuje v zahraničí, ale premýšľa o návrate na Slovensko

Úspešne prevádzkujeme už 6 ambulancií

2 ambulancie  v Detve (detská a pneumologická ambulancia), 1 ambulanciu vo Veľkom Krtíši (kardiológia/interná ambulancia), 1 ambulanciu v Banskej Bystrici (ambulancia všeobecného lekára pre dospelých), 1 ambulanciu v Haliči (ambulancia všeobecného lekára pre dospelých) a 1 ambulanciu v Revúcej (kardiolgická ambulancia)

CHÝBAJÚCI ŠPECIALISTI – KĽÚČOVÉ REGIÓNY PRE VYBRANÉ DRUHY ŠPECIALIZOVANEJ AMBULANTNEJ STAROSTLIVOSTI

BANSKÁ BYSTRICA (3 ŠPECIALIZÁCIE)
neurológovia pre dospelých aj pre deti, pneumológovia, detskí psychiatri

BREZNO (7 ŠPECIALIZÁCIÍ)
diabetológovia, kardiológovia pre dospelých aj deti, neurológovia pre dospelých, oftalmológovia, psychiatri, pneumológovia

DETVA (1 ŠPECIALIZÁCIA)
všeobecný lekár pre dospelých

KRUPINA (2 ŠPECIALIZÁCIE)
všeobecný lekár pre deti a dorast, pneumológovia

LUČENEC (5 ŠPECIALIZÁCIÍ)
kardiológovia pre dospelých, neurológovia pre deti, oftal- mológovia, detskí psychiatri, pneumológovia

POLTÁR (1 ŠPECIALIZÁCIA)
diabetológovia

REVÚCA (1 ŠPECIALIZÁCIA)
oftalmológovia

RIMAVSKÁ SOBOTA (4 ŠPECIALIZÁCIE)
endokrinológovia, neurológovia pre dospelých aj deti, ortopédi

VEĽKÝ KRTÍŠ (4 ŠPECIALIZÁCIE)
diabetológovia, neurológovia pre dospelých, oftalmológovia, ortopédi

ZVOLEN (3 ŠPECIALIZÁCIE)
endokrinológovia, kardiológovia pre deti, neurológovia

ŽARNOVICA (1 ŠPECIALIZÁCIA)
pneumológovia

ŽIAR NAD HRONOM (6 ŠPECIALIZÁCIÍ)
diabetológovia, kardiológovia pre dospelých, neuorológovia pre deti, oftalmológovia, reumatológ, psychiatri

Riešime kritickú situáciu základnej zdravotnej starostlivosti
v Banskobystrickom samosprávnom kraji!

Aj Vaším pričininením prispejeme k budovaniu a zabezpečeniu prístupu k zdravotnej starostlivosti v našom kraji a pomôžeme naším obyvateľom aby mali zdravotnú starostlivosť vždy dostupnú.

Ste lekár a chcete sa do projektu zapojiť?

Ak ste lekárom a chcete kraju pomôcť tam, kde starostlivosť chýba,
HĽADÁME PRÁVE VÁS
informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Kontakt

Ing. Oľga Trubenová, MPH, MBA
Vedúca oddelenia podpory ambulancií
tel.: +421 948 305 463
e-mail: olga.trubenova@dobrykraj.sk