Prevádzkovateľ ambulancií BBSK

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.

Právna forma: nezisková organizácia

Sídlo: Nám. SNP č.14585/1, 974 01 Banská Bystrica

IČO: 51 744 422
DIČ: 2120807117

Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018

Štatutárny zástupca: PaedDr. Janka Pálková, PhD.

Ambulancie Banskobystrického samosprávneho kraja

Oddelenie zdravotníctva Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v súčasnosti pracuje na Koncepcií rozvoja a podpory zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2025.

Jedným z prioritných cieľov pripravovanej koncepcie je podpora vzniku nových ambulancií v okresoch, v ktorých lekári najviac chýbajú. Nástrojom na realizáciu prioritného cieľa bude pomoc kraja pri udržaní, alebo založení novej ambulancie v okresoch, kde chýba poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti je v niektorých okresoch tento stav akútny. Úrad BBSK sa preto rozhodol spustiť pilotný projekt vlastnej ambulancie, ktorý by sa mohol stať vzorom aj pre iné okresy. Na tento účel využije existujúce kapacity prostredníctvom Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (RA BBSK), ktorá rozšíri svoju činnosť o rozvoj zdravotníctva.

Personálne sa tejto aktivite naďalej bude venovať Oddelenie zdravotníctva pod Odborom sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK.

Vznik a spustenie pilotnej ambulancie je financované zo zdrojov RA BBSK vytvorených podnikateľskou činnosťou sociálneho podniku.

Najdôležitejším elementom pri zakladaní ambulancie je ochota lekárov a zdravotných sestier pracovať v regiónoch Slovenska.

Ak ste lekárom a potrebujete pomoc pri rozbehu svojej ambulancie v okrese, kde starostlivosť chýba, informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Našim cieľom nie je vytváranie zisku, ale zabezpečenie kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov kraja.

Pilotným projektom je Detská ambulancia BBSK v Detve.

Ste lekár a chcete sa do projektu zapojiť?

Ak ste lekárom a chcete kraju pomôcť tam, kde starostlivosť chýba,
HĽADÁME PRÁVE VÁS
informujte sa u nás a veľmi radi Vám pomôžeme.

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: