Pneumologická a ftizeologická
ambulancia BBSK Detva

Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch PONDELOK – PIATOK
podľa rozpisu.

Objednávanie

Objednajte sa cez on-line
objednávací systém

Kde nás nájdete?

J. G. Tajovského 1320/5
962 12 Detva

Oznamy

Žiadne oznamy

Poskytujeme

Komplexné vyšetrenie u pacientov s dychovými potiažami, astmou bronchiale, CHOCHP, chorobami pľúcneho interstícia, zápalovými ochoreniami pľúc a priedušiek, či iných respiračných ochorení.

Komplexné funkčné vyšetrenie pľúc /spirometria, bronchodilatačné testy, bronchoprovokačné testy, bodypletyzmografiu, vyšetrenie difúznej kapacity pľúc/.

Zoznam vykonávaných vyšetrení:

  • Pneumologické /klinické vyšetrenie/ so zhodnotením obrazovej RTG/CT dokumentácie
  • Komplexné funkčné vyšetrenie- Spirometria – vyšetrenie krivky prietok-objem
  • Bronchodilatačné a bronchoprovokačné testy
  • Bodypletyzmografické vyšetrenie
  • Vyšetrenie difúznej kapacity pľúc
  • Vyšetrenie IgG, IgM protilátky SARS COV2
  • Odber krvi na Quantiferon /pri podozrení TBC, pri susp.latentnej TBC/

Ordinačné hodiny

Pondelok

07:00 – 15:00

Utorok

07:00 – 15:00

Streda

07:00 – 16:00

Štvrtok

07:00 – 15:00

Piatok

07:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka

11:30 – 12:00

Objednajte sa na vyšetrenie
on-line

On-line objednanie

Zvoľte si termín objednania, ktorý Vám bude vyhovovať. Zároveň Vás prosíme, aby ste dodržiavali pokyny pre objednávanie.

Pokyny pre objednanie

Objednávka na vyšetrenie

Zvoľte si druh vyšetrenia, vhodný termín z dostupných termínov cez internet alebo nás kontaktujte telefonicky po 10.00 hod.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť on-line cez internet alebo telefonicky, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov.

Upozornenie

Termín vyšetrenia sa snažíme dodržať a vybaviť v stanovený čas. Vzhľadom na fakt, že sa staráme o ľudské zdravie, nie je možné vylúčiť okolnosti, ktoré môžu neočakávane nastať (napr. komplikovanejší prípad alebo nárazovo väčší počet akútnych pacientov), čo môže viesť k posunu termínu Vášho vyšetrenia.

Našou snahou však bude urobiť všetko preto, aby sme termíny v čo najvyššej miere dodržali k Vašej spokojnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Cenník

Zoznam zdravotných výkonov a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré možno požadovať úhradu

Pneumologická a ftizeologická ambulancia BBSK Detva

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Miesto prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: J. G. Tajovského 1320/5, Detva

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti platný od 1.8.2023

Cenník zdravotných výkonov

ZDRAVOTNÝ VÝKON

CENA

Komplexné pneumologické vyšetrenie (anamnéza, zhodnotenie zdravotného stavu, návrh liečby) na žiadosť pacienta alebo v súvislosti s výkonom povolania 25€
Kontrolné pneumologické vyšetrenie 15€
Spirometria na žiadosť pacienta alebo v súvislosti s výkonom povolania 15€
Bakteriálny filter pri spirometrii 3€
Bronchodilatačný test na žiadosť pacienta 25€
Odber krvi na vlastnú žiadosť 10€
Vyšetrenie CRP (C- reaktívny proteín) v ambulancii 5€
Antigénový test SARS-Cov 2 v ambulancii 10€
Vyšetrenie protilátok IgM, IgG proti SARS-Cov 2 v ambulancii 15€
Odber výterov, spúta na vlastnú žiadosť 5€
Popis RTG snímku na žiadosť pacienta alebo v súvislosti s výkonom povolania 7€
Prednostné vystavenie návrhu na kúpeľnú liečbu (do 2 dní) 20€
Infúzna liečba vrátane podanej medikácie 10€
Vypísanie formulára ohľadom zdravotného stavu pre potreby ÚPSVaR 5€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta 2€
Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne 15€
Bodypletyzmografické vyšetrenie 15€
Vyšetrenie difúzie 15€
Kompletné funkčné vyšetrenie (spirometria, boypletyzmografia, difúzia) 50€

Zoznam zdravotných výkonov (výkony hradené zdravotnou poistovňou)

Kód

ZDRAVOTNÝ VÝKON

60 Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, diagnostický záver, liečebný plán a (alebo) zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia – vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy (trvanie najmenej 30 minút).
62 Cielené vyšetrenie dvoch alebo viacerých orgánových systémov alebo dispenzárna kontrola (cielená anamnéza, resp. anamnéza od poslednej kontroly), popis subjektívnych obtiaží, objektívny nález, vypísanie správy, záver, vypracovanie plánu do nasledujúcej kontroly. Poučenie o diéte a životospráve a predvolanie na vyšetrenie je súčasťou výkonu. Vyšetrenie trvá dlhšie ako 20 minút.
63 Dôkladné vyšetrenie jedného orgánového systému alebo kontrolné vyšetrenie vrátane rád a dokumentácie. Vyšetrenie obsahuje subjektívny, objektívny nález, záver, písomnú správu, vypísanie receptov, vypísanie žiadaniek na iné vyšetrenia, poučenie pacienta
75a Vystavenie návrhu na kúpeľnú starostlivosť.
250a Odobratie krvi venepunkciou do jednej striekačky alebo do jednej skúmavky, vrátane odberovej súpravy, za každú súpravu.
250b Odber krvi do uzavretého systému, alebo odber pri podozrení na infekčné ochorenie, za každú odberovú súpravu.
251 Odber arteriálnej krvi (otvorený odberový systém) punkciou artérie.
252 Injekcia intrakutánna, subkutánna, submukózna, subkonjuktiválna alebo intramuskulárna.
252b Očkovanie.
253 Injekcia intravenózna.
258 Odobratie kapilárnej krvi.
271 Infúzia intravenózna v trvaní od 10 do 30 minút.
299a Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie.
299b Odber a odoslanie biologického materiálu na bakteriologické, sérologické, mykologické, virologické a parazitologické vyšetrenie pri dôvodnom podozrení na infekčné ochorenie vrátane dezinfekcie.
10e Edukácia pacienta, nácvik a kontrola správnej inhalačnej techniky.
342 Intrakutánny tuberkulínový test podľa Mantoux.
10f Pohovor s pacientom o rizikách fajčenia. Výkon sa uhrádza fyzickou osobou.
12b Usmernenie pacienta (u pacienta s tbc, DDOT, SAS, astmou, C-PAP, CHOCHP). Výkon pod kódom 12b nemožno vykazovať súčasne s inými výkonmi.
70b Odčítanie Mantoux.
289 Jednorazové zaučenie pacienta na liečbu oxygenátorom v domácom liečení. Vo výkone pod kódom 289 nie je zahrnutý oxygenátor, ktorý sa uhrádza z finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
535 Individuálna inhalačná liečba (liečebná aerodisperzoidná inhalácia s použitím inhalačního prístroja za jednu inhaláciu) 15 krát.
689 Očkovanie BCG vakcínou vrátane kontrolných vyšetrení očkovaného.
3454a Depistáž tbc – predvolávanie.
5766 Spirografické vyšetrenie na stanovenie exspiračných a inspiračných parametrov (vitálna kapacita, úsilný výdych za prvú sekundu, prietoky na rôznych úrovniach vitálnej kapacity) metódou krivky prietok – objem, vrátane grafickej registrácie.
5769 Bronchomotorický test konstrikčný po aplikácii bronchokonstrikčne účinných látok, vrátane grafickej registrácie, nákladov na tieto látky a prípadnej bronchodilatácie pri pozitivite testu.
5770 Bronchomotorický test dilatačný po aplikácii bronchodilatačne účinných látok, vrátane grafickej registrácie a nákladov na tieto látky.
15b Vyhodnotenie laboratórnych výsledkov vo vzťahu k zdravotnému stavu lekárom
špecializovanej starostlivosti.
15d Zhodnotenie RTG dokumetácie, ak nie je vykonané RTG pracoviskom, vrátane popisu v zdravotnej dokumentácii.

Lekár a personál ambulancie

MUDr. Jana Makasová

Lekár pneumológia a ftizeológia

Bc. Jana Hakelová

Zdravotná sestra

Kde nás nájdete?

Pneumologická a ftizeologická ambulancia BBSK Detva

J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

Kontakt:

MUDr. Jana Makasová

📞 045/3700 231
✉ plucnedt@ambulanciebbsk.sk

Vybavenie / dostupnosť

Ambulancia

Moderne vybavená ambulancia

Prístup

Bezbariérový prístup do ambulancie

Lekáreň

Lekáreň sa nachádza tesnej blízkosti ambulancie

Dostupnosť

Výborná dopravná dostupnosť autom, MHD …

Parkovanie

Bezproblémové parkovanie v blízkosti budovy

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre deti, Zvolen

MUDr. Aneta Ševčíková
Kremnická 3390/2
960 01 Zvolen-Tepličky

+421 948 928 242

pediatriazv@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: