Ambulancie BBSK

MUDr. Janka Wrede

Detská ambulancia
Detva

+421 45 3700 230
ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Jana Makasová

Pneumologická ambulancia
Detva

+421 45 3700 231
plucnedt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Drahomíra Šaranková

Kardiológia / vnútorné lekárstvo
Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639
iveta.makoova@ambulanciebbsk.sk

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenia majú uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Prevádzkovateľ:

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Janka Wrede
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / vnútorné lekárstvo ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

iveta.makoova@ambulanciebbsk.sk