Ambulancie BBSK

MUDr. Janka Wrede

Detská ambulancia
Detva

+421 45 3700 230
ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Jana Makasová

Pneumologická ambulancia
Detva

+421 45 3700 231
plucnedt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Drahomíra Šaranková

Kardiológia / vnútorné lekárstvo
Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639
kardiovk@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Vladimíra Lang

Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Halič

+421 940 635 389
vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenia majú uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami (okrem ambulancie v Haliči*)

*Ambulancia v Haliči má zazmluvnenú poisťovňu Union a Všeobecnú zdravotnú poisťovňu.
Poisťovňa Dôvera zatiaľ dočasne pre ambulanciu v Haliči zazmluvnená nie je.

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Janka Wrede
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecný lekár pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: