Ambulancie BBSK

MUDr. Kristína Vagáňová

Detská ambulancia
Detva

+421 45 3700 230
ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Jana Makasová

Pneumologická ambulancia
Detva

+421 45 3700 231
plucnedt@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Drahomíra Šaranková

Kardiológia / vnútorné lekárstvo
Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639
kardiovk@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Vladimíra Lang

Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Halič

+421 940 635 389
vld.halic@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Alexander Bohó, PhD.

Kardiolgická ambulancia
Revúca

+ 421 948 059 935
kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Barbora Kassaiová

Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, B. Bystrica

+421 948 071 190
vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

MUDr. Aneta Ševčíková

Všeobecná ambulancia pre deti
Zvolen

+421 948 928 242
pediatriazv@ambulanciebbsk.sk

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenia majú uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre deti, Zvolen

MUDr. Aneta Ševčíková
Kremnická 3390/2
960 01 Zvolen-Tepličky

+421 948 928 242

pediatriazv@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: