Detská ambulancia BBSK Detva
– – –
Ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy

Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch
PO-PIA podľa rozpisu.

Dôležité pokyny

Neviete sa dovolať, alebo je mimo
ordinačných hodín? – pozrite čo robiť

Objednávanie

Objednajte sa cez on-line
objednávací systém

Kde nás nájdete?

J. G. Tajovského 1320/5
962 12 Detva

Oznamy

Žiadne oznamy

Poskytujeme

Starostlivosť

Postaráme sa o detských pacientov vo veku od 0 do 19 rokov.

Odbornosť a prax

Vykonávame odbornú diagnostiku a liečbu pacientov na základe hlbokých skúseností z dlhoročnej praxe.

Prevencia

Kompletné preventívne prehliadky sú u nás samozrejmosťou.

Konzultácie

Poskytujeme odborné konzultácie pre rodičov, realizujeme aj praktické workshopy.

On-line objednávanie

Moderné bezplatné objednávanie na presný čas.

Prijímame nových pacientov

Budeme radi, pokiaľ sa rozhodnete stať sa našim pacientom. Tešíme sa na Vás!
Zisti viac

Dôležité pokyny a postupy

Momentálne sme zaneprázdnení a nemôžeme sa Vám venovať, ale nižšie máte pediatrami vypracovaný postup ako zistiť závažnosť stavu Vášho dieťaťa. Akonáhle sa uvoľníme budeme Vám odpovedať. Sestrička Vám poradí ako postupovať, v prípade potreby komunikácie s lekárom, zapíše požiadavky a lekár Vás bude kontaktovať podľa závažnosti a poradia.

Pri vážnom stave dieťaťa (vysoké horúčky pretrvávajúce niekoľko dní, sťažené dýchanie, malátnosť, apatia, akútna bolesť brucha, výrazná neustupujúca bolesť na hrudi, úraz, záchvaty a kŕče, zmätenosť, neutíšiteľné zvracanie a bolesť hlavy) kontaktujte lekára telefonicky alebo vyhľadajte lekársku pomoc neodkladne!

V prípade, ak prídete na vyšetrenie bez predchádzajúcej konzultácie a termínu, prosíme Vás, aby ste sa s chorým dieťaťom nezdržiavali v priestoroch ambulancie, kde sa môžu nachádzať imunitne nedostatočne odolné deti. Na základe zdravotného stavu, určíme ďalší postup, berúc do úvahy závažnosť prejavov a organizačné možnosti ambulancie.

Ak sa nedovoláte, je to preto, že voláme s niekým iným, alebo sa venujeme pacientovi. Mailové informácie poskytujeme do 24 – 48 hodín. V prípade zhoršenia sa zdravotného stavu, objavení sa nového príznaku mimo ordinačných hodín, postupujte podľa manuálu pre určenie zdravotného stavu. Viaceré diagnózy a rady k liečbe garantované odbornou spoločnosťou nájdete na www.pediatridetom.sk.

Manuál na určenie zdravotného stavu dieťaťa

Mladšieho ako 3 mesiace

Staršieho ako 3 mesiace
Dospievajúceho

Ordinačné hodiny ambulancií

Pediatrická ambulancia

Pondelok

07:00 – 15:00

Utorok

07:00 – 10:30

Streda

07:00 – 16:00

Štvrtok

07:00 – 10:30

Piatok

07:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka

11:30 – 12:00

Odbery

07:30 – 08:45

Preventívne prehliadky

08:00 – 08:40

Akútne prípady

09:00 – 11:30

Preventívne prehliadky

12:00 – 14:00 (15:00 streda)

Telefonické konzultácie

14:00 – 15:00 (16:00 streda)

Návštevná služba

13:00 – 15:00 (utorok, štvrtok)

Ambulancia pediatrickej gastroenterológie,
hepatológie a výživy

Utorok

11:00 -15:00

Štvrtok

11:00 -15:00

Objednajte sa na vyšetrenie online
bez čakania, bez poplatkov

On-line objednanie

Zvoľte si termín objednania, ktorý Vám bude vyhovovať. Zároveň prosíme rodičov, aby dodržiavali pokyny pre objednávanie.

Akútne prípady

Pokiaľ má Vaše dieťa akútne zdravotné problémy (bolesti, závrate, vysoké teploty), neváhajte nás kontaktovať telefonicky, prípadne príďte do ambulancie.

Pokyny pre objednanie

Objednávka na vyšetrenie

Zvoľte si druh vyšetrenia, vhodný termín z dostupných termínov cez internet alebo nás kontaktujte telefonicky po 10.00 hod.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť on-line cez internet alebo telefonicky, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov.

Preventívna prehliadka

Na preventívne prehliadky Vás budeme pozývať e-mailom. Ak sme Vás nekontaktovali, prípadne chcete informáciu či máte nárok na preventívnu prehliadku, zavolajte nám.

Upozornenie

Termín vyšetrenia sa snažíme dodržať a vybaviť v stanovený čas. Vzhľadom na fakt, že sa staráme o ľudské zdravie, nie je možné vylúčiť okolnosti, ktoré môžu neočakávane nastať (napr. komplikovanejší prípad alebo nárazovo väčší počet akútnych pacientov), čo môže viesť k posunu termínu Vášho vyšetrenia.

Našou snahou však bude urobiť všetko preto, aby sme termíny v čo najvyššej miere dodržali k Vašej spokojnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Cenník

Zoznam zdravotných výkonov a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré možno požadovať úhradu

Detská ambulancia BBSK Detva

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Miesto prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: J. G. Tajovského 1320/5, Detva

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti platný od 2.9.2019

Cenník zdravotných výkonov

ZDRAVOTNÝ VÝKON

CENA

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy, ak vyšetrenie trvá dlhšie ako 30 minút. 20€
Očkovanie 3€
Návšteva u pacientov 15€
C – reaktívny proteín, pre poistencov do 18 rokov veku vrátane 5€
Rýchlotest influenza 5€
Vyšetrenie protilátok IgM, IgG proti SARS-Cov 2 v ambulancii 15€
Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov krvi, zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení. Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie pri dodržaní odborného usmernenia MZ SR. 15€
Odber krvi (odobratie krvi venepunkciou) pri návšteve pacienta v ambulancii 3€
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku na vlastnú žiadosť pacienta 20€
Odber výterov, moču, alebo stolice na vlastnú žiadosť 5€
Odber krvi na vlastnú žiadosť 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu predškolského a školského zariadenia 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon športovej činnosti 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu letného tábora, školy v prírode 3€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti študenta na prácu 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10€
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažnej činnosti 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v slovenskom jazyku 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 30€
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 15€
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30€
Potvrdenie o dočasnom vyradení z kolektívneho zariadenia / ospravedlnenka
(Len v prípade ak študent nemá žiacku knižku alebo slovník)
1€
Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, OČR pre pacientov evidovaných na úrade práce 2€
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku 2€
Vystavenie náhradných výmenných lístkov, receptov, tlačív PN pri storne, strate na vlastnú žiadosť pacienta 5€
Vystavenie náhradného očkovacieho preukazu 10€
Vystavenie zdravotného preukazu 7€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v slovenskom jazyku 2€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 25€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 15€
Lekársky posudok na sociálne účely na žiadosť štátnych úradov 15€
Lekárky posudok na žiadosť o predĺženie materskej dovolenky 15€
Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne 15€
Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ 10€

Ste v dobrých rukách

Naše dlhoročné skúsenosti a prax sú zárukou,

že sa o Vaše ratolesti postaráme s najvyššou odbornosťou

MUDr. Kristína Vagáňová

Všeobecná lekárka pre deti a dorast

Mgr. Viera Sujová

Zdravotná sestra

Kde nás nájdete?

Detská ambulancia BBSK Detva

J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

Nájdete nás na prízemí vedľa lekárne

Kontakt:

MUDr. Kristína Vagáňová

📞 045/3700 230
✉ ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

Vybavenie / dostupnosť

Ambulancia

Moderná detská ambulancia

Prístup

Bezbariérový prístup do ambulancie

Lekáreň

Lekáreň sa nachádza tesnej blízkosti ambulancie

Dostupnosť

Výborná dopravná dostupnosť autom, MHD …

Parkovanie

Bezproblémové parkovanie v blízkosti budovy

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre deti, Zvolen

MUDr. Aneta Ševčíková
Kremnická 3390/2
960 01 Zvolen-Tepličky

+421 948 928 242

pediatriazv@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: