Detská ambulancia BBSK Detva

Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch PONDELOK – PIATOK
podľa rozpisu.

Objednávanie

Objednajte sa cez on-line
objednávací systém

Kde nás nájdete?

Námestie SNP 5
962 12 Detva

Oznamy

Dôležitý oznam

Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19
prechádza naša ambulancia do režimu telefonických konzultácii
a vyšetrenie len na základe dohodnutého termínu.

Oznam

Žiadame pacientov, aby skôr ako ambulanciu navštívia, sa telefonicky alebo e-mailom s ambulanciou skontaktovali.
Týmto opatrením chceme zamedziť hromadeniu pacientov v čakárni a tak zabrániť šíreniu korona vírusu.

Tel.: 045/3700 230
E-mail: ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

Ďakujeme za pochopenie


Poskytujeme

Starostlivosť

Postaráme sa o detských pacientov vo veku od 0 do 19 rokov.

Odbornosť a prax

Vykonávame odbornú diagnostiku a liečbu pacientov na základe hlbokých skúseností z dlhoročnej praxe.

Prevencia

Kompletné preventívne prehliadky sú u nás samozrejmosťou.

Konzultácie

Poskytujeme odborné konzultácie pre rodičov, realizujeme aj praktické workshopy.

On-line objednávanie

Moderné bezplatné objednávanie na presný čas.

Prijímame nových pacientov

Budeme radi, pokiaľ sa rozhodnete stať sa našim pacientom. Tešíme sa na Vás!
Zisti viac

Ordinačné hodiny

Pondelok

09:00 -14:00

Utorok

09:00 -14:00

Streda

09:00 – 14:00

Štvrtok

07:00 – 14:00

Piatok

07:00 – 14:00

Obedňajšia prestávka

11:30 – 12:00

Odbery

07:30 – 08:45

Preventívne prehliadky

08:00 – 08:40

Akútne prípady

09:00 – 11:30

Preventívne prehliadky

12:00 – 14:00 (15:00 streda)

Telefonické konzultácie

14:00 – 15:00 (16:00 streda)

Návštevná služba

13:00 – 15:00 (utorok, štvrtok)

Objednajte sa na vyšetrenie online
bez čakania, bez poplatkov

On-line objednanie

Zvoľte si termín objednania, ktorý Vám bude vyhovovať. Zároveň prosíme rodičov, aby dodržiavali pokyny pre objednávanie.

Akútne prípady

Pokiaľ má Vaše dieťa akútne zdravotné problémy (bolesti, závrate, vysoké teploty), neváhajte nás kontaktovať telefonicky, prípadne príďte do ambulancie.

Pokyny pre objednanie

Objednávka na vyšetrenie

Zvoľte si druh vyšetrenia, vhodný termín z dostupných termínov cez internet alebo nás kontaktujte telefonicky po 10.00 hod.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť on-line cez internet alebo telefonicky, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov.

Preventívna prehliadka

Na preventívne prehliadky Vás budeme pozývať e-mailom. Ak sme Vás nekontaktovali, prípadne chcete informáciu či máte nárok na preventívnu prehliadku, zavolajte nám.

Upozornenie

Termín vyšetrenia sa snažíme dodržať a vybaviť v stanovený čas. Vzhľadom na fakt, že sa staráme o ľudské zdravie, nie je možné vylúčiť okolnosti, ktoré môžu neočakávane nastať (napr. komplikovanejší prípad alebo nárazovo väčší počet akútnych pacientov), čo môže viesť k posunu termínu Vášho vyšetrenia.

Našou snahou však bude urobiť všetko preto, aby sme termíny v čo najvyššej miere dodržali k Vašej spokojnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Cenník

Zoznam zdravotných výkonov a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré možno požadovať úhradu

Detská ambulancia BBSK Detva

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Miesto prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: J. G. Tajovského 1320/5, Detva

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti platný od 2.9.2019

Cenník zdravotných výkonov

ZDRAVOTNÝ VÝKON

CENA

Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku na vlastnú žiadosť pacienta 20€
Odber výterov, moču, alebo stolice na vlastnú žiadosť 5€
Odber krvi na vlastnú žiadosť 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu predškolského a školského zariadenia 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon športovej činnosti 5€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na návštevu letného tábora, školy v prírode 3€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti študenta na prácu 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz 10€
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažnej činnosti 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v slovenskom jazyku 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 30€
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 15€
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania 10€
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla 20€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu 30€
Potvrdenie o dočasnom vyradení z kolektívneho zariadenia / ospravedlnenka
(Len v prípade ak študent nemá žiacku knižku alebo slovník)
1€
Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, OČR pre pacientov evidovaných na úrade práce 2€
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku 2€
Vystavenie náhradných výmenných lístkov, receptov, tlačív PN pri storne, strate na vlastnú žiadosť pacienta 5€
Vystavenie náhradného očkovacieho preukazu 10€
Vystavenie zdravotného preukazu 7€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v slovenskom jazyku 2€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť 25€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie 15€
Lekársky posudok na sociálne účely na žiadosť štátnych úradov 15€
Lekárky posudok na žiadosť o predĺženie materskej dovolenky 15€
Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne 15€
Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“ 10€

Ste v dobrých rukách

Naše dlhoročné skúsenosti a prax sú zárukou,

že sa o Vaše ratolesti postaráme s najvyššou odbornosťou

MUDr. Janka Wrede

Všeobecná lekárka pre deti a dorast

Mgr. Viera Sujová

Zdravotná sestra

Kde nás nájdete?

Detská ambulancia BBSK Detva

J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

Nájdete nás na prízemí vedľa lekárne

Kontakt:

MUDr. Janka Wrede

📞 045/3700 230
✉ ambulanciadt@ambulanciebbsk.sk

Vybavenie / dostupnosť

Ambulancia

Moderná detská ambulancia

Prístup

Bezbariérový prístup do ambulancie

Lekáreň

Lekáreň sa nachádza tesnej blízkosti ambulancie

Dostupnosť

Výborná dopravná dostupnosť autom, MHD …

Parkovanie

Bezproblémové parkovanie v blízkosti budovy

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Janka Wrede
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecný lekár pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: