Ambulancia všeobecného lekára
pre dospelých, Banská Bystrica

Ordinačné hodiny

V pracovných dňoch PONDELOK – PIATOK
podľa rozpisu.

Objednávanie

Objednajte sa cez on-line
objednávací systém

Kde nás nájdete?

Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

Oznamy

Žiadne oznamy

Poskytujeme

Všeobecná ambulancia pre dospelých poskytuje zdravotnú starostlivosť pre dospelých, zabezpečuje prevenciu, diagnostiku a liečbu ochorení, organizuje následnú špecializovanú starostlivosť, hospitalizačnú starostlivosť, kúpeľnú starostlivosť, hodnotí a posudzuje stav zdravia pacienta.

Ordinačné hodiny

Pondelok

07:00 – 14:30

Utorok

07:00 – 15:00

Streda

07:00 – 15:00

Štvrtok

08:00 – 16:00

Piatok

07:00 – 14:30

Obedňajšia prestávka

12:00 – 12:30

Objednajte sa na vyšetrenie
on-line

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Banská Bystrica

Zvoľte si termín objednania, ktorý Vám bude vyhovovať. Zároveň Vás prosíme, aby ste dodržiavali pokyny pre objednávanie.

Pokyny pre objednanie

Objednávka na vyšetrenie

Zvoľte si druh vyšetrenia, vhodný termín z dostupných termínov cez internet alebo nás kontaktujte telefonicky po 10.00 hod.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete zrušiť on-line cez internet alebo telefonicky, uvoľníte tým termín pre ďalších pacientov.

Upozornenie

Termín vyšetrenia sa snažíme dodržať a vybaviť v stanovený čas. Vzhľadom na fakt, že sa staráme o ľudské zdravie, nie je možné vylúčiť okolnosti, ktoré môžu neočakávane nastať (napr. komplikovanejší prípad alebo nárazovo väčší počet akútnych pacientov), čo môže viesť k posunu termínu Vášho vyšetrenia.

Našou snahou však bude urobiť všetko preto, aby sme termíny v čo najvyššej miere dodržali k Vašej spokojnosti.

Ďakujeme Vám za pochopenie.

Cenník

Zoznam zdravotných výkonov a služieb spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, za ktoré možno požadovať úhradu

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, Banská Bystrica

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.
Miesto prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia: Horná 60, 97401 Banská Bystrica

Cenník výkonov zdravotnej starostlivosti platný od 2.9.2023

Cenník výkonov hradených pacientom na základe vlastnej žiadosti

ZDRAVOTNÝ VÝKON

CENA

Komplexné vyšetrenie pacienta (kompletná anamnéza, vyšetrenie všetkých orgánových systémov, založenie zdravotnej dokumentácie, zhodnotenie výsledkov vyšetrení, diagnostický záver, liečebný plán a/alebo zaradenie do dispenzárnej starostlivosti, odoslanie pacienta na ďalšie laboratórne, prístrojové alebo odborné vyšetrenia -vypísanie žiadaniek, poučenie pacienta, vypísanie receptov a lekárskej správy) na vlastnú žiadosť. 20€
Očkovanie. 3€
C – reaktívny proteín na vlastnú žiadosť. 5€
Komplexné predoperačné vyšetrenie vrátane odberov krvi, zhodnotenia laboratórnych a prístrojových vyšetrení na vlastnú žiadosť. Výkon možno vykazovať iba raz v rámci jednej operácie pri dodržaní odborného usmernenia MZ SR. 15€
Vystavenie lekárskeho záznamu o ošetrení v cudzom jazyku na vlastnú žiadosť pacienta. 20€
Odber výterov, moču, alebo stolice na vlastnú žiadosť. 5€
Odber krvi na vlastnú žiadosť . 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na výkon športovej činnosti. 5€
Posúdenie zdravotnej spôsobilosti študenta na prácu. 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred nástupom na špecializačný kurz. 10€
Preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom epidemiologicky závažnej činnosti. 10€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v slovenskom jazyku. 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pred štúdiom a prácou v zahraničí v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť. 30€
Vstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania. 15€
Periodická preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania. 10€
Výstupná preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania. 10€
Mimoriadna preventívna prehliadka v súvislosti s výkonom povolania. 10€
Posúdenie spôsobilosti na prácu na žiadosť zamestnávateľa alebo pacienta. 15€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. 20€
Vyšetrenie zdravotnej spôsobilosti pre držanie a nosenie zbraní, zbrojného pasu. 30€
Potvrdenie o pracovnej neschopnosti, OČR pre pacientov evidovaných na úrade práce. 2€
Opakovaná pozvánka na očkovanie a preventívnu prehliadku. 2€
Vystavenie náhradných výmenných lístkov, receptov, tlačív PN pri storne, strate na vlastnú žiadosť pacienta. 5€
Vystavenie zdravotného preukazu. 7€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v slovenskom jazyku. 2€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie na žiadosť pacienta v anglickom jazyku na vlastnú žiadosť. 25€
Vystavenie posudku pre potreby súdu, občiansko-právne, trestno-právne a správne konanie. 15€
Lekársky posudok na sociálne účely na žiadosť štátnych úradov. 15€
Správa o zdravotnom stave na cielené otázky komerčnej poisťovne. 15€
Vystavenie formuláru „Oznámenie poistnej udalosti“. 10€

Lekár a personál ambulancie

MUDr. Barbora Kassaiová

Lekár

Emília Debnáriková

Zdravotná sestra

Kde nás nájdete?

Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých

Horná 60 (budova Polikliniky), 97401 Banská Bystrica

Kontakt:

MUDr. Barbora Kassaiová

📞 +421 948 071 190
✉ vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Zmluvné poisťovne

Štandardné vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Naše zariadenie má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami

Naše ambulancie BBSK

Detská ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Kristína Vagáňová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 230

ambulanciaDT@ambulanciebbsk.sk

Pneumologická ambulancia BBSK, Detva

MUDr. Jana Makasová
J.G.Tajovského 5 (budova Polikliniky)
962 12 Detva

+421 45 3700 231

plucneDT@ambulanciebbsk.sk

Kardiológia / interná ambulancia BBSK, Veľký Krtíš

MUDr. Drahomíra Šaranková
P.O.Hviezdoslava 827/53
990 01 Veľký Krtíš

+ 421 947 912 639

kardiovk@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, Halič

MUDr. Vladimíra Lang
Družstevná 382/6
985 11 Halič

+421 940 635 389

vld.halic@ambulanciebbsk.sk

Kardiologická ambulancia BBSK, Revúca

MUDr. Alexander Bohó, PhD.
Železničná 1390/21 (2.poschodie)
050 01 Revúca

+421 948 059 935

kardio.ra@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre dospelých, B. Bystrica

MUDr. Barbora Kassaiová
Horná 60 (budova Polikliniky)
97401 Banská Bystrica

+421 948 071 190

vld.bb1@ambulanciebbsk.sk

Všeobecná ambulancia pre deti, Zvolen

MUDr. Aneta Ševčíková
Kremnická 3390/2
960 01 Zvolen-Tepličky

+421 948 928 242

pediatriazv@ambulanciebbsk.sk

Prevádzkovateľ: